Vrtec se predstavi

Vrtec deluje v okviru javnega zavoda OŠ Dornberk in ima dve enoti: Vrtec Dornberk in Vrtec Prvačina.

Ustanoviteljica je MO Nova Gorica. Upravljata ga ravnateljica OŠ Dornberk in Svet javnega zavoda OŠ Dornberk.

Ravnateljica OŠ Dornberk
DRAGICA VIDMAR
05/301 91 02
031 703 278
dragica.vidmar@os-dornberk.si

Vrtec Dornberk
MARJANA TURK
pomočnica ravnateljice za vrtce
05/301 91 04
051 237 705
marjana.turk@os-dornberk.si
Vrtec Prvačina
MONIKA URŠIČ
vodja enote
05/301 63 20
041 201 595
monika.ursic@os-dornberk.si
Tajništvo
KARMEN ČUK
poslovna sekretarka
05/301 91 00
os.dornberk@os-dornberk.si
Računovodstvo
VANJA KAVČIČ,
DAJANA BELINGAR
05 301 91 11

Svetovalna služba
HANA ZEGA,
KSENIJA LEBAN
05/301 91 12
hana.zega@os-dornberk.si
ksenija.leban@os-dornberk.si
Pomočnica ravnateljice
IRENA HUMAR KOBAL
05/301 91 02
031 724 080
irena.humar-kobal@os-dornberk.si

e naslov: os.dornberk@os-dornberk.si
faks: 05 301 91 69
spletno mesto: http://www.os-dornberk.si/

Hišniška in vzdrževalna dela v obeh vrtcih opravljata Silvan Berce in Borut Skomina.

Za čistočo skrbita  Neda Peršolja (Vrtec Prvačina) in Danijela Vodopivec (Vrtec Dornberk).

Obroke hrane pripravljajo v centralni kuhinji v OŠ Dornberku.