Skoči na glavno vsebino

VPIS V VRTEC ZA ŠOL. L. 2017/2018

NAJAVA VPISA:  VPIS V V VRTEC OBJAVA

INFORMACIJA O VPISU: ZGIBANKA 2017-18

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC: VLOGA ZA VPIS šol. l. 2017-2018

VZOREC PLAČILNEGA NALOGA ZA PLAČILO AKONTACIJE OB VPISU OTROKA V VRTEC: Plačilni nalog

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA:  VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/125847#!/Sklep-o-dolocitvi-cen-programov-v-javnih-vrtcih-v-Mestni-obcini-Nova-Gorica-in-drugih-pogojev-v-vrtcih

Zbirni podatki vpisa v vrtce, osnovne in srednje šole: https://www.nova-gorica.si/za-obcane/vzgoja-in-izobrazevanje/2014121812523138/Zbirni-podatki-vpisa-v-vrtce,-osnovne-in-srednje-%C5%A1ole/ž

Dostopnost