Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA se izvaja ob koncu 2. in 3. vzgojnega obdobja v devetletni osnovni šoli in je OBVEZNO  za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu 2. obdobja (6. razred) se preverja znanje iz matematike, slovenščine in prvega tujega jezika – angleščine.

Ob koncu 3. obdobja (9. razred) se preverja znanje iz matematike, slovenščine in predmeta, ki ga  določi minister za izobraževanje, znanost in šport septembra za vse šole –  za našo šolo je to letos LIKOVNA UMETNOST.

Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga spričevalu 6. razreda oz. zaključnemu spričevalu 9. razreda.

POMEMBNI DATUMI

ROKI IZVEDBE NPZ:

  • torek,  7. maj  2024 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.
  • četrtek, 9. maj  2024 – NPZ iz matematike za 6. in 9. r.
  • ponedeljek, 13. maj 2024 – NPZ iz angleščine za 6. r.
  •                                    NPZ iz tretjega  predmeta (likovna umetnost) za 9. r.

3. junij 2024– seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

3. junij – 5. junij 2024– uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

7. junij 2024 – seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

7. – 11. junij 2024 – uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

Več o nacionalnem preverjanju znanja si lahko preberete na spletni strani REPUBLIŠKEGA IZPITNEGA CENTRA, kjer lahko ogledate in  prenesete tudi preizkuse znanja iz preteklih let.

Dostopnost