Skoči na glavno vsebino

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Doseganje ključnih socialnih in državljanskih kompetenc EU

Approaching Social and Civics´ EU Key Competences

Dragi bralci naše spletne strani! Veseli, zadovoljni in ponosni smo, da so Osnovni šoli Dornberk odobrili mednarodni projekt v okviru programa Erasmus+, finančno podprt s sredstvi EU. V naslednjih dveh letih se bomo poskušali doseči ključne socialne in državljanske kompetence EU. Se sliši učeno? Pa naj povemo poenostavljeno: Z mednarodnim sodelovanjem bomo krepili samozavest učencev, spoštovanje drugih narodov in medsebojno sodelovanje, spoznavali bomo raznolikost kultur, pripravljali učence na globalno družbo, odprt dialog in kritično mišljenje, ob tem pa izkoristili možnosti, ki nam jih ponuja digitalna doba, seveda ob odgovorni uporabi IKT. Med projektom se bomo naučili, kako se izogibati spletnim pastem, zlorabam in odvisnosti od spletnih igric. Pokazali bomo pozitivne učinke socialnih omrežij, uporabnost spleta kot učnega okolja,  uporabo aplikacij, ki so nujne v današnji digitalni dobi, ob tem pa poudarjali zdrav način življenja med učenci, učitelji, starši, lokalno in morda celo širšo skupnostjo. Ker je to mednarodno sodelovanje, smo se seveda povezali z nekaj državami, in sicer z Romunijo, Turčijo, Poljsko in Makedonijo. Cela šola bo pomagala pri projektu po svojih zmožnostih – spoznavali bomo svojo državo in krepili lastno kulturno identiteto in spoštovanje naše države, poučili pa se bomo tudi o partnerskih državah in gradili spoštljive in prijateljske vezi med vsemi nami. Izoblikovala se je že skupina učencev od 7. do 9. razreda, ki bo intenzivno delala na dejavnostih projekta in na sodelovanju s partnerskimi državami. Seveda pa partnerstvo ne bo le virtualno, ampak bomo imeli tudi mednarodne izmenjave, in sicer na Poljsko, v Makedonijo in Romunijo. Učenci vseh partnerskih šol pa bodo v februarju 2019 gostovali pri nas in upam, da bomo pokazali, da so na Osnovni šoli Dornberk, v Krajevnih skupnostih Dornberk in Prvačina najbolj gostoljubni in prijazni ljudje pod soncem. Zapisala: Petra Gabriel (koordinatorka projekta)
Dostopnost