Skoči na glavno vsebino

Šolsko leto 2023/2024 se začne v petek, 1. 9. 2023 in konča v ponedeljek, 24. 6. 2024, za učence 9. razreda pa v petek, 14. 6. 2024.

Za učence od 1. do 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

 • prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024
 • drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2024 do 24. 6. 2024 (za učence devetih razredov traja drugo ocenjevalno obdobje do 14. 6. 2024)

POČITNICE 

 • JESENSKE: od 30. 10. 2023 do 3. 11. 2023
 • NOVOLETNE: od 29. 12. 2023 do 2. 1. 2024
 • ZIMSKE: od 19. 2. 2024 do 23. 2. 2024
 • PRVOMAJSKE: od 27. 4. 2024 do 2. 5. 2024
 • POLETNE: od 26. 6. 2024 do 31. 8. 2024

POUKA PROSTI DNEVI

 • 31. 10. 2023 – dan reformacije
 • 1. 11. 2023 – dan spomina na mrtve
 • 25. 12. 2023 – božič
 • 26. 12. 2023 – dan samostojnosti in enotnosti
 • 1. 1. in 2. 1. 2024  – novo leto
 • 8. 2. 2024 – slovenski kulturni praznik
 • 1. 4. 2024 –  velikonočni ponedeljek
 • 27. 4. 2024 – dan upora proti okupatorju
 • 1. 5. in 2. 5. 2024 – praznik dela
 • 3. 5. 2024 – POUKA PROST DAN
 • 25. 6. 2024 – dan državnosti

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

 • od 17. 6. 2024 do 1.  7. 2024: prvi rok za učence 9. razreda
 • od 26. 6. 2024 do 9. 7. 2024: prvi rok za učence od 1. do 8. razreda
 • od 19. 8. 2024 do 30. 8. 2024: drugi rok za učence od 1. do 9. razreda

INFORMATIVNA DNEVA NA SREDNJIH ŠOLAH 

Informativna dneva za učence 9. raz. bosta na srednjih šolah v petek, 16. februarja,  in v soboto, 17.  februarja 2024.

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. razreda:

 • slovenščina – torek, 7. 5. 2024
 • matematika – četrtek, 9. 5. 2024
 • tuji jezik (angleščina) – ponedeljek, 13. 5. 2024

Nacionalno preverjanje znanja za učence 9. razreda:

 • slovenščina – torek, 7. 5. 2024
 • matematika –  četrtek, 9. 5. 2024
 • tretji predmet (LIKOVNA UMETNOST) –  ponedeljek, 13. 5. 2024

Dostopnost