Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

Knjižničarka vodi učbeniški sklad, iz katerega si izposodijo učbenike učenci šole. Prednaročilo učbeniških kompletov poteka v mesecu juniju. Prav tako so v mesecu juniju učenci seznanjeni z učnimi gradivi in potrebščinami za naslednje šolsko leto. Učbeniške komplete si učenci predmetne stopnje izposodijo zadnje dni avgusta v šolski knjižnici, učenci razredne stopnje pa dobijo učbenike prve dni septembra pri razrednih učiteljih.

Izposojevalnino krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, starši so oproščeni plačila.

Učenci so dolžni vestno skrbeti za izposojene učbenike ter jih ob koncu pouka v juniju nepoškodovane vrniti nazaj, in sicer učenci predmetne stopnje v šolsko knjižnico, učenci razredne stopnje pa razrednim učiteljem.

V primeru, da bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali starši ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih, plačati odškodnino.

Dostopnost