Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda

Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Gorazd Gorjan, Zdravko Skočir in Milivoj Kerševan,

pet predstavnikov zavoda: Irena Čebron, Kristina Primožič, Martina Scolaro, Ornela Nikič, Maja Rogelja ter

trije predstavniki staršev:  Eva Ostrouška, Metka Šinigoj in Anja Purgar.

Predsednica sveta zavoda je Irena Čebron, namestnica predsednice je Anja Purgar.

 

Dostopnost