Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo v šolskem letu 2021/22 izvajali za učence 1., 4., 5. 6. in 7. razreda. 

V šolskem letu 2023/2024 izvajamo:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  – za učence 7., 8. in 9. razreda

ŠPORT  ZA SPROSTITEV

ITALIJANŠČINA 1, 2, 3

GLEDALIŠKI KLUB

IZBRANI ŠPORT – nogomet

SONCE, LUNA IN ZEMLJA

DALJNOGLEDI IN PLANETI

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3

OBDELAVA GRADIV: UMETNE MASE

ROBOTIKA V TEHNIKI

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – za učence 4., 5. in 6. razreda

DRUG TUJI JEZIK ITALIJANŠČINA  

TEHNIKA  

RAČUNALNIŠTVO  

in PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA za 1. razred (na matični in podružnični šoli).

Dostopnost