Skoči na glavno vsebino

USTANOVITELJ

Mestna občina Nova Gorica

IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA

Osnovna šola Dornberk s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo zagotavlja uresničevanje

potreb po osnovnošolskem izobraževanju  ter vzgoji in varstvo predšolskih otrok na

območju, za katerega je ustanovljena.
Sedež šole in vrtca je Gregorčičeva 30 a, 5294 Dornberk.

UPRAVLJANJE ZAVODA

Zavod upravljata ravnateljica in Svet javnega zavoda OŠ Dornberk.

STROKOVNI ORGANI ZAVODA
Strokovni organi zavoda so: pedagoški zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi,

timi in razredniki.

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV
Na šoli deluje Skupnost učencev, ki jo sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti.Mentorica je Hana Zega.

Dostopnost