Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja poteka  ob koncu drugega (6. razred) in tretjega (9. razred) triletja.  Obvezno je za vse učence .

MIZŠ je 1. 9. 2017 objavilo sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ. Za naše učence bo tretji predmet TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA.

Datumi preverjanja:

6. razred:

  • slovenščina: petek, 4. 5. 2018
  • matematika: ponedeljek, 7. 5. 2018
  • tuji jezik – angleščina: sreda, 9. 5. 2018

 9. razred:

  • slovenščina: petek, 4. 5. 2018
  • matematika: ponedeljek, 7. 5. 2018
  • tehnika in tehnologija: sreda, 9. 5. 2018

Več o nacionalnem preverjanju si lahko preberete na spletni strani Republiškega izpitnega centra: http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

INFORMACIJE ZA STARŠE IN UČENCE – NPZ 2018

Dostopnost