Skoči na glavno vsebino

V petek, 11. 5. 2018, smo v okviru projekta »Sodelujmo za sanjsko reko, jezero in obalo«, h kateremu smo letos pristopili učenci in učitelji geografije iz naše šole, poleg osnovnih šol iz Mirna, Renč in Vipave, postavili oznako najvišjega vodostaja reke Vipave na Zaloškem mostu, ki ga je Vipava dosegla 19. septembra 2010.

Pobudo za postavitev tablice je podal gospod Mirsad Skorupan iz Društva učiteljev geografije Slovenije, ki je tudi koordinator omenjega projekta. Dogodka so se udeležili, poleg gospoda Skorupana, še dr. Mitja Bricelj, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, poznavalec, pobudnik in koordinator številnih evropskih projektov v okviru INTERREG, ADRION in predsednik raznih mednarodnih združenj, ki nam je predstavil možnosti črpanja evropskih sredstev ob vključitvi v sorodne projekte, kjer lahko sodelujejo izobraževalne ustanove in lokalne skupnosti, pa predstavnika Agencije za okolje, Komisije za hidrologijo pri Zvezi geografov Slovenije, ki sta tablico namestila in poudarila njihov pomen pri osveščanju lokalnega prebivalstva.

Za slovesen pečat  tega dogodka se moramo zahvaliti KS Dornberk in seveda njeni predsednici , gospe Štefki Susič, ki nam je ves čas priprav in prireditve stala ob strani ter na postavitev tablice povabila tudi vodjo Kabineta župana MO Nova Gorica,  gospoda Andreja Markočiča, ki je udeležence pozdravil v imenu župana in poudaril pomen tovrstnih dogodkov za osveščanje mladih, pa tudi manj mladih, ko snujejo načrte ob postavljanju objektov na poplavna območja rek.

Namestitev oznak je del širše akcije označitev visokih voda v Sloveniji, ki je namenjena ozaveščanju javnosti, do kam lahko seže voda in kakšna je njena moč ter kako smotrno načrtovati rabo prostora na poplavnem območju. Mlade je treba že zgodaj vključevati v akcije v povezavi z rabo prostora in hidrologijo, da bodo tovrstne informacije trajno zasidrane v njihovi zavesti in s tem v prihodnosti preprečili morebitne napačne odločitve pri rabi lokalnega prostora

Zahvala za organizacijo tega dogodka gre tudi vodstvu naše šole, učitelju Simonu Gerbecu, učiteljici Heleni Vodopivec, ki je poskrbela za nemoten  potek prireditve, učencem podružnične in matične šole ter njihovim staršem, ki so omogočili sodelovanje njihovih otrok na tem dogodku. Še posebna zahvala pa gre učenki  4. B razreda, Tiji Remec Poberaj, ki je s čudovitim glasom in skladbo Zemlja pleše požela velik aplavz poslušalcev ter seveda recitatorju, Vitu Vodopivec, iz 4. B razreda, ki je prebral bratovo pesem  Reka Vipava, ter našim hostesom iz 7. A razreda, Emi, Evi in Cirilu, ki so gostom izročili priložnostna darila šole.

Hvala tudi kuharjem na kmečkem turizmu Lisjak, ki je povabljene goste očaral z vrhunsko kulinariko, vsem krajanom KS Dornberk in KS Prvačina, ki ste prisostvovali dogodku, ter geografu OŠ Miren, Tomažu Krivcu in vsem, ki ste stali v ozadju tega dogodka, brez katerih enostavno ne gre.

Učiteljica: Tatjana Pahor

Dostopnost