Skoči na glavno vsebino

Spoštovani!

Zaključen je postopek izbire izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5. in 6. razred

Izvajali BOMO dva ponujena neobvezna izbirna predmeta, in sicer ITALIJANŠČINA ter ŠPORT.

Predmet UMETNOST se zaradi premajhnega števila vpisanih učencev NE BO izvajal.

Vsi predmeti bodo potekali od začetka šolskega leta dalje. Za italijanščino se je odločilo večje število učencev, tako da bodo na matični šoli v Dornberku razdeljeni v dve skupini. Šport se bo izvajal v eni skupini.

Na PŠ  se BO tudi oblikovala ena skupina neobveznega izbirnega predmeta ITALIJANŠČINA. 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. in 9. razred

Izvajali BOMO naslednje predmete:

ITALIJANŠČINA 1, 2 in 3,

ŠPANŠČINA 1, 2,

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3,

RAČUNALNIŠTVO (UREJANJE BESEDIL za 7. razred in RAČUNALNIŠKA OMREŽJA za 8. razred),

ŠPORT ZA ZDRAVJE,

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET (za dekleta) in

ŠOLSKO NOVINARSTVO. 

O podrobnejši organizaciji in urniku Vas bomo obvestili v začetku septembra.

*V primeru, da imate kako vprašanje, pomislek ali morda še kako dilemo, se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Ireno Humar Kobal.

Dostopnost