Skoči na glavno vsebino

NPZ je zunanje preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Ob koncu drugega triletja (6. razred) se znanje učencev preverja iz treh predmetov: slovenščine, matematike in angleščine, ob koncu tretjega obdobja (9 razred) pa iz slovenščine, matematike in  tretjega predmeta, ki ga izbere minister.

MIZŠ je 3. 9. 2018 objavilo sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ. Za naše učence bo tretji predmet LIKOVNA UMETNOST.

Datumi preverjanja:

 

  1. razred:
  • slovenščina: torek, 7. 5. 2019
  • matematika: četrtek, 9. 5. 2019
  • tuji jezik – angleščina: ponedeljek, 13. 5. 2019
  1. razred:
  • slovenščina: torek, 7. 5. 2019
  • matematika: četrtek, 9. 5. 2019
  • likovna umetnost: ponedeljek, 13. 5. 2019
Dostopnost