Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)
obveščamo, da sta 6.a in 6. b razred v karanteni 3. in 4. 2. 2022. Pouk za vse poteka na daljavo.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z organizacijo pouka boste starši prejeli preko učiteljev ali vodstva šole.

Dragica Vidmar, ravnateljica

Dostopnost