Skoči na glavno vsebino

V četrtek, 9. 3. 2023, smo na šoli imeli projektni dan. Spoznavali smo obdobje renesanse. Učitelji so iz učnega načrta izbrali cilje, ki so jih medpredmetno povezali. Tako je vsak razred imel po 3 ali 4 učitelje, ki so prepletali različne predmete. Najprej so seveda vsi razredi spoznali nekaj splošnih značilnosti iz obdobja renesanse, nato so umestili obdobje na časovni trak, potem pa se je začelo delo v delavnicah.

Učenci 6. razreda so spoznavali Cervantesa in njegov roman Don Kihot. Povezali so geografijo, tehniko, slovenščino in gospodinjstvo. Izdelali so stripe, mline na veter, spoznavali heliocentrični sistem in predstavili planete ter pripravili jedilni list s tipično renesančno hrano.

Učenci 7. razreda so povezali zgodovino, slovenščino in angleščino. Najprej so si ogledali kratek prikaz kuge – črne smrti, ki je morila prebivalstvo v tem obdobju. Nato pa so po skupinah brskali po angleški in slovenski literaturi ter spoznali angleškega renesančnega dramatika Williama Shakespeara, njegovo skrajšano verzijo tragedije Romeo in Julija, izdelovali bivališča in oblačila v času renesanse, predstavili šolanje, hrano ter se poučili o renesančnem gledališču.

Učenci 8. razreda so povezali biologijo, matematiko, fiziko in angleščino. Preučevali so anatomijo in fizionomijo do obdobja renesanse in po njem. Spoznali so nove angleške besede, računali obseg, površino in dolžine, ki se navezujejo na področja človeškega telesa.

Učenci 9. razreda so povezali glasbeno in likovno umetnost ter šport ter se naučili dveh renesančnih plesov, na inštrumentih izvajali renesančno glasbo in izdelovali renesančne obleke.

Nato smo imeli zaključek v telovadnici, kjer je vsak razred predstavil svoje delo. Učenci so bili zadovoljni s svojim delom – učenje je bilo osmišljeno, cilji so bili jasni. Vsak učenec je aktivno sodeloval pri delu v skupinah in pustil svoj pečat pri zaključni predstavitvi.

Dostopnost