Skoči na glavno vsebino

Varnost

Šola zagotavlja varnost učencev. To dosegamo z različnimi aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti pri delu v učilnicah ter z doslednim izvrševanjem Pravilnika o varnosti pri delu.

Šola ima izdelan načrt varnih poti v šolo. Učenci se z razredniki o tem pogovorijo prvi šolski dan in na razrednih urah med šolskim letom.

Po Zakonu o varnosti v cestnem prometu smejo otroci samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko so sposobni  prepoznavati nevarnosti v prometu in znajo upoštevati cestno prometne predpise. Otroke mlajše od 10 let naj bi zato na poti v šolo spremljale odrasle osebe ali otroci starejši od 10 let.

Starše prosimo, da otroke opozarjate na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni na poti v šolo. Na začetku šolskega leta otroka večkrat pospremite v šolo, pokažite mu varno pot v šolo in ga opozorite na nevarnosti na cesti. Poskrbite, da bo odhajal v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku, sicer pa po levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Pokažite mu, kje in kako lahko varno prečka cesto. V mraku naj nosi svetla odbojna telesa, npr. kresničko. Prvošolci naj nosijo rumene rutice.

Dostopnost