Skoči na glavno vsebino

Vabljeni k vpisu otrok  v vrtec za šol. l. 2015/16.

Vpis bo potekal od  30. 3. do 3. 4. 2015  v tajništvu OŠ Dornberk od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00

  ali  v Vrtcu Prvačina in v Vrtcu Dornberk  v času poslovanja vrtca.

Ob vpisu bomo potrebovali naslednje osebne podatke otroka in staršev:

  • ime, priimek in naslov prebivališča otroka in staršev,
  • datum rojstva in spol otroka,
  • EMŠO otroka in staršev,
  • kontaktni naslov, telefonsko številko ali naslov elektronske pošte osebe, ki je dosegljiva vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu,
  • zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in delo z otrokom.

NAJAVA VPISA: VPIS V VRTEC OBJAVA

INFORMACIJE O VPISU:  ZGIBANKA 2015-16

VLOGA ZA VPIS otroka v vrtec: Vloga za vpis 2015-16

VZOREC PLAČILNEGA NALOGA ZA PLAČILO AKONTACIJE OB VPISU OTROKA V VRTEC: Plačilni nalog

PROSTA MESTA IN CENIKI

SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V JAVNIH VRTCIH V MONG 2015

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA: vloga_zupjs_obr_8_45

 

 

 

Dostopnost