Skoči na glavno vsebino

 

Ravnateljica: Dragica Vidmar
Pomočnica ravnateljice: Irena Humar Kobal

TAJNIŠTVO, RAČUNOVODSTVO

Tajništvo zavoda vodi  Polona Weitzer, tajnik VIZ.
Finančno poslovanje zavoda vodita računovodkinji Dajana Belingar  in Vanja Kavčič, ki opravlja tudi obračun denarnih obveznosti učencev šole in otrok vrtca.
Obe službi delujeta v času od 7. do 15. ure.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka svetuje učencem, staršem in učiteljem pri reševanju pedagoške, psihološke in socialne problematike v šoli ter sodeluje z vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole.
Šolski svetovalni delavki sta psihologinji Ksenija Leban  in Hana Zega. 

Učencem z učnimi težavam in učencem s posebnimi potrebami nudijo učno pomoč tudi mobilna specialna pedagoginja Sanja Bekrić iz OŠ Kozara.

UČITELJI

PODRUŽNIČNA ŠOLA PRVAČINA

1. – 3. RAZRED
1.b Helena Vodopivec, druga strokovna delavka Mateja Hočevar
2.b Monika Mihelj Kalin
3.b Anita Velikonja  
OPB Andrejka Turšič, Suzana Saksida

MATIČNA ŠOLA DORNBERK

PRVO TRILETJE
1.a  Maja Rogelja, druga strokovna delavka Maja Mattiazzi
2.a  Klara Milanič
3.a  Nataša Šinigoj 
OPB Leonida Gregorič, Tatjana Pahor, Petra Zorn, Urša Bandelj

DRUGO TRILETJE
4.a  Elena Bolje
4.b  Ingrid Jug
5.a  Živa Jamšek
5.b  Martina Ralić
6.a  Petra Gabriel (slovenščina)
6.b Karin Močnik (angleščina, gospodinjstvo, naravoslovje)

TRETJE TRILETJE
7.a  Urša Bandelj (slovenščina)

7.b  Irena Humar Kobal (slovenščina)

8. a Mateja Skočir (naravoslovje, biologija, kemija)

8. b Maja Sever (angleščina)

9.a  Aleš Vodopivec (glasbena umetnost)

9.b Irena Čebron (angleščina)

NERAZREDNIKI
Borut Fiorelli (tehnika in tehnologija, NIP – tehnika, računalništvo, IP – obdelava gradiv: umetne mase, robotika v tehniki, Sonce, Luna, Zemlja. Daljnogledi in planeti)

Simon Gerbec (zgodovina, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika)

Ana Canzutti (matematika)

Karolina Stres (matematika)

Nika Saksida (fizika)

Aljoša Bratina (šport, IP – šport za sprostitev)

Marko Vovk (šport, IP – šport za sprostitev, IP – izbrani šport: nogomet)

Tatjana Pahor (geografija)

Petra Zorn (likovna umetnost, IP – likovno snovanje 1, 2, 3)

Suzana Mozetič (IP – italijanščina 1, 2, 3, NIP – italijanščina)

KNJIŽNICA
Edica Klanjšček Schlegel

OSTALI ZAPOSLENI
ROID Borut Verč
Hišniška dela in prevozi učencev: Silvan Berce, Borut Skomina
Čiščenje šolskih prostorov – MŠ: Ana Ipavec, Franka Koron, Zdenka Remškar, Doris Baša, Helena Baša
Čiščenje šolskih prostorov in šolska kuhinja – PŠ: Barbara Šinigoj
Šolska kuhinja – MŠ: Aleksander Skrt, Martina Scolaro, Neva Jogan Žgur, Helena Blažič

Dostopnost