Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

KDO SMO DELAVKE V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI?

Šolska svetovalna delavka v matični in podružnični šoli je psihologinja Ksenija Leban. Učencem in staršem je za pogovor na razpolago vsak dan od 8.30  do 15. ure. V delovnem času je dosegljiva na tel. 05 301-91-12 ali preko komunikacije v e-asistentu. Zaradi lažje organizacije dela je zaželeno, da se starši na pogovor predhodno najavite.

Učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami pri učenju pomagata tudi mobilna specialna pedagoginja Sanja Bekrić in psihologinja Hana Zega. Z obema lahko starši komunicirate preko komunikacije v e-asistentu.

 

PODROČJA DELA  ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna služba se na podlagi strokovnega znanja, preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje psiholoških, pedagoških, socialnih in vzgojno izobraževalnih vprašanj s ciljem:

  • preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije zagotavljati vsem učencem spodbudne pogoje za njihov optimalen razvoj in učenje;

Področja dela šolske svetovalne službe v šoli so:

  • področje učenja in poučevanje,
  • šolska kultura, klima, vzgoja in red,
  • telesni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj,
  • šolanje in karierna orientacija
  • ter socialne stiske učencev.

PREDNOSTNA NALOGA ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Razvijanje socialnih spretnosti in kompetenc učencev.

Dostopnost