Vpis v srednjo šolo

NAČRTOVANJE POKLICNE KARIERE

Ksenija Leban Zega, šolska psihologinja

occupations

Izbira poklicne poti je ena izmed pomembnejših življenjskih odločitev, saj poklic, ki ga izberemo, v večji ali manjši meri vpliva na potek in kvaliteto našega celotnega kasnejšega življenja. Za odločitev, kaj bomo v življenju počeli, si je smiselno vzeti čas in jo dobro pretehtati. Pomembno je, da pri tem izhajamo iz sebe, svojih interesov, potencialov in želja. Za boljši premislek si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji:

 • Kaj želim v življenju početi? Kaj je moja poklicanost (poslanstvo)?…
 • Kaj me zanima? Kaj rad-a počnem? Kaj sem že kot otrok rad počel-a? Kateri šolski predmeti so mi zanimivi? Kako preživljam prosti čas? Kateri so moji hobiji? Katere dejavnosti in teme me vselej tako pritegnejo, da bi jih kar naprej počel-a? O čem veliko razmišljam? Kateri poklici so, glede na interese, ki jih izkazujem, zame najprimernejši?
 • Katere so moje prednosti in slabosti? V čem sem poseben-na? V čem sem dober-a? O čem veliko vem? V čem me pohvalijo? Pri katerih šolskih predmetih sem uspešen-na, se jih z lahkoto učim? Kaj »mi ne gre najbolje od rok«?… Katere so moje značajske, telesne posebnosti? V katerih poklicih bi lahko bil-a, glede na moje posebnosti, uspešen-na?
 • Kolikšno in kako kvalitetno je znanje, ki sem ga pridobil-a do sedaj v šoli? V katere izobraževalne programe se lahko s takšnim predznanjem vključim? Imam dovolj predznanja, da se vključim v želen izobraževalni program?
 • Za katere poklice se lahko izobrazim? Katere so najpomembnejše značilnosti in zahteve poklicev, ki me zanimajo. Katera so najbolj pogosta opravila v teh poklicih? V kakšnih pogojih poteka delo? Katere so posebne zahteve poklica? Kako in kje se je lahko izobrazim za poklic? Kakšne so možnosti zaposlitve? Kolikšno je plačilo za delo?
 • Kateri poklici so glede na moje želje, interese in posebnosti najbolj primerni zame? Kateri poklici bi me lahko izpolnjevali? V katerih poklicih bi lahko zadovoljeval-a svoje interese, izkoristil-a svoje posebnosti in talente? Kateri poklici bi mi omogočili zaposlitev po končanem šolanju?

Pri iskanju odgovorov nam lahko pomagajo osebe, ki nas dobro poznajo (straši, sorodniki, prijatelji,…) ali strokovnjaki usposobljeni za karierno svetovanje (svetovalna delavka v šoli, poklicni svetovalci na Zavodu za zaposlovanje, v Kariernem središču). Veliko koristnih informacij, interaktivnih vprašalnikov in nasvetov je dostopnih tudi na internetu. Spodaj so navedeni naslovi nekaterih izmed njih.

kuhar

INFORMACIJE O POKLICIH, SREDNJEŠOLSKIH IN VISOKOŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

 • Moja izbira. Spletna stran ponuja predstavitve posameznih poklicev, srednješolskih in višješolskih programov ter srednjih in višjih šol.

http://www.mojaizbira.si/

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na spletni strani so objavljeni vsi trenutno veljavni srednješolski izobraževalni programi.

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/index.htm

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Razpis za vpis v srednje šole. Razpis omogoča uvid v možnosti vključitve v srednješolske izobraževalne programe, programe poklicno tehniškega izobraževanja, v maturitetne in poklicne tečaje ter v možnosti bivanja v dijaških domovih.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. Razpis omogoča uvid v možnosti študija na fakultetah v Ljubljani, Mariboru, …

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

 • Spletne strani srednjih šol.
 • Spletne strani fakultet.

cvetličarka

 • Zavod Rs za zaposlovanje. Na spletni strani je objavljena povezava do spletne aplikacije KAM IN KAKO.

Za uporabo aplikacije potrebuješ uporabniško ime in geslo, ki ju dobiš pri šolski psihologinji. Pred uporabo aplikacije natančno preberi navodila. Aplikacija ponuja več možnosti, v njej lahko:

s pomočjo interaktivnega vprašalnika oceniš svoje poklice interese, veščine in zdravstvene posebnosti, pri čemer ti aplikacija, glede na odgovore, ponudi zate najprimernejše poklice,

– izbrane poklice primerjaš med seboj,

poiščeš opise posameznih poklicev,

informacije o možnostih izobraževanja in zaposlitve

in s pomočjo aplikacije izdelaš osebni karierni načrt.

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

 • Zavod RS za zaposlovanje. Na Zavodovih spletnih straneh lahko raziščeš:

– poklice,

– svoje poklicne interese

– osebnostne lastnosti, sposobnosti in vrednote pomembne za načrtovanje poklicne kariere

– kompetence

– in povpraševanje delodajalcev po poklicih, ki te zanimajo.

https://www.ess.gov.si/mladi

Happy Car Mechanic Holding Wrench

ŠTIPENDIJE

Vse informacije o državnih, kadrovskih, Zoisovih in štipendijah za deficitarne poklice so dosegljive na spletnih straneh

 • Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

 • in na spletnih straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje.

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/

PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE V ŠOLSKEM LETU 2018/19

 • Tehniški dan – Obisk Šolskega centra Nova Gorica (22. oktober)
 • Tehniški dan – Odločam se za poklic (17. oktober)
 • Udeležba učencev na dogodku Promocija deficitarnih poklicev – prostovoljno (14. november)
 • Testiranje z vprašalnikom KAM IN KAKO (oktober) in Vprašalnikom o poklicni poti – prostovoljno (december)
 • Dnevi odprtih vrat srednjih šol naše regije (december)
 • Predstavitev razpisa za vpis v srednjo šolo (februar)
 • Informativni dan (14. in 15. februar)
 • Individualni svetovalni pogovori s šolsko psihologinjo – prostovoljno (december, januar, februar, marec)
 • Izpolnjevanje prijav za vpis v srednjo šolo (do 2. aprila)
 • Individualni svetovalni pogovori s šolsko psihologinjo ob prenosu prijav – prostovoljno (april)

Fashion-Designer-Job-Description

POSTOPEK VPISA V SREDNJE ŠOLE

 • Vse pomembne informacije, datumi in obrazci povezani z vpisnim postopkom so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

učitelj

DATUMI POMEMBNI ZA VPIS – šol. l. 2019/2020

 • DNEVI ODPRTIH VRAT SREDNJIH ŠOL SEVERNO PRIMORSKE REGIJE

december 2019

 • OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE NA SPLETNIH STRANEH MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

januar 2020

 • INFORMATIVNI DAN SREDNJIH ŠOL

– petek, 14. februar 2020, ob 9. in 15. uri ter

– sobota, 15. februar 2020, ob 9. uri

 • PRIJAVA UČENCEV ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSOV POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI

Učenci, ki se bodo prijavljali v programe, za katere je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti oziroma spretnosti, se bodo morali za opravljanje preizkusa pisno prijaviti na srednjo šolo najkasneje do 4. marca 2020.

Srednješolski programi, za katere je preizkus nadarjenosti oz. spretnosti vpisni pogoj:

zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija – likovna smer, umetniška gimnazija – glasbena smer in umetniška gimnazija – plesna smer.

Obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje na naslovu:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

 • POŠILJANJE DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH KOT VPISNEM POGOJU

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), morajo posredovati šoli, ki izvaja ta programa do 4. marca 2020 naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;
 • izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze  ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;
 • s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega   športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu  treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
 • potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

Vsi potrebni obrazci so na voljo na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje na naslovu:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

 • PREIZKUSI NADARJENOSTI

Preizkusi bodo potekali na srednjih šolah med 11. in 21. marcem 2020.

 • PRIJAVE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Prijave bodo učenci izpolnjevali v šoli. Rok za oddajo prijav je 2. aprila 2020.

Učenci morajo k prijavi priložiti tudi potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti oziroma spretnosti, zdravniško potrdilo ali potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek, če je to pogoj za vpis.

Zdravniško potrdilo je potrebno za vpis v naslednje programe: Geostrojnik rudar, Geotehnik, Umetniška gimnazija – glasbena smer, modul B (petje–instrument), modul C (jazz – zabavna glasba), petje, flavta, kljunasta flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala ter Umetniška gimnazija – plesna smer, modul A (balet) in B (sodobni ples).

 • OBJAVA ŠTEVILA PRIJAVLJENIH KANDIDATOV V POSAMEZNE PROGRAME

Ministrstvo bo število prijavljenih kandidatov v posamezne programe objavilo na svoji spletni strani najkasneje do 8. aprila 2020 do 16. ure. 

www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 • MOŽEN PRENOS PRIJAV

V času od  8. do 23. aprila 2020 bodo učenci lahko prenesli prijave v drug program oziroma drugo srednjo šolo.

 • OMEJITEV VPISA

Ministrstvo bo 22. maja 2020 na spletnih straneh objavilo, katere šole in za katere programe bodo omejile vpis. Natančna merila in izbirni postopek v primeru omejitve vpisa bodo predstavljeni v Razpisu za vpis.

 • VPIS V SREDNJO ŠOLO

Vsi prijavljeni učenci se bodo lahko med 16. in 19. junijem 2020 vpisali na izbrano srednjo šolo. O datumu in uri vpisa jih bodo srednje šole obvestile pisno.

 • 1. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA

Srednje šole, ki bodo omejile vpis, bodo v prvem krogu, izbrale učence za 90 % razpisanih mest. O rezultatih izbire bodo učenci obveščeni 19. junija 2020  do 15. ure na srednji šoli. Ministrstvo bo  22. junija 2020 na spletnih straneh objavilo spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka.

 • 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA

V 2. krogu izbirnega postopka bodo sodelovali le tisti kandidati, ki se po 1. krogu izbirnega postopka niso uvrstili na izbrano šolo. O rezultatih izbora v 2. krogu izbirnega postopka bodo učenci obveščeni 24. junija 2020 na šoli, na katero bodo oddali svoje namere za 2. krog.