Skoči na glavno vsebino

Statusi

Učenci lahko uveljavljajo status učenca perspektivnega športnika, status učenca vrhunskega športnika, status učenca perspektivnega mladega umetnika in status učenca vrhunskega mladega umetnika.

S pravili o prilagajanju šolskih obveznostih  šola ureja postopke za pridobitev statusa, prilagajanje šolskih obveznosti, mirovanje, prenehanje in odvzem statusa, vodenje evidence in hrambo podatkov ter varstvo pravic.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Predlog za dodelitev statusa perspektivnega-vrhunskega športnika

Predlog za dodelitev perspektivnega-vrhunskega mladega umetnika

Dostopnost