Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti vsako leto organiziramo glede na strokovni kader, ki ga imamo na razpolago, glede na materialne in prostorske možnosti ter glede na interese in potrebe učencev. Vključevanje v interesne dejavnosti je prostovoljno in včasih se zgodi, da med šolskim letom zanimanje za kako dejavnost upade, za drugo pa na novo vznikne.

Interesne dejavnosti pričnejo delovati v mesecu oktobru.

O točnem datumu pričetka bodo mentorji seznanili prijavljene učence. 

 

Dostopnost