Skoči na glavno vsebino

091112182523 (1)

 

 

Projekt izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za zdravje v sodelovanjem z organizacijami kmetov, čebelarjev in živilske industrije ob strokovni podpori Inštituta za varovanje zdravja RS, Kmetijske svetovalne službe Slovenije in Zavoda RS za šolstvo.

Namen in cilji Tradicionalnega slovenskega zajtrka:

  • izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  • poudariti pomen in prednost lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
  • poudariti pomen kmetijske dejavnosti za okolje,
  • poudariti pomen čebelarstva za kmetijsko pridelavo,
  • splošno ozaveščanje učencev o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani:

http://www.tradicionalni-zajtrk.si/

V spodnjih priponkah lahko najdete zloženko in plakat na temo Tradicionalnega slovenskega zajtrka in Dneva slovenske hrane:

Plakat

Zloženka

Dostopnost