Skoči na glavno vsebino
imagesŠolska knjižnica je pomemben del vsake šole. Vsi učenci, učitelji in ostali zaposleni na OŠ Dornberk so člani šolske knjižnice. Obiskujejo jo tudi vrtčevski otroci skupaj z vzgojiteljicami.

Učenci si v šolski knjižnici izposojajo in vračajo knjižno gradivo, se učijo samostojnega iskanja informacij, listajo po knjigah in revijah, sodelujejo pri uganki meseca, učenci nižjih razredov uživajo ob poslušanju pravljic. Nižji razredi obiskujejo šolsko knjižnico vsaj enkrat mesečno, ostali pa v okviru knjižničnih informacijskih znanj v dogovoru z učitelji. V šolski knjižnici poteka knjižničarski krožek, za učence 1. in 2. razreda pa zelo dobro obiskane bralne urice Starejši beremo mlajšim.

V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti:

  • knjižničarski krožek,
  • bralna značka za učence od 1. do 9. razreda in zaključek s podelitvijo priznanj,
  • knjižni kviz,
  • bralne urice,
  • razstave knjižnih novosti,
  • spominski dnevi z razstavami.

V šolski knjižnici je vse knjižnično gradivo v prostem pristopu. Leposlovne knjige so razporejene po starostnih stopnjah in abecednem redu avtorjev ter ločeno od ljudskega slovstva in poezije.  Strokovno gradivo je urejeno po sistemu UDK. Za najmlajše bralce so knjige pospravljene v majhnih zabojih v čitalniškem delu knjižnice.

V čitalnici lahko učenci listajo po knjigah in revijah, se pogovarjajo, družijo, pišejo domače naloge ter počakajo na razne krožke.

Cilji in naloge šolske knjižnice:

–          zadovoljevati  mora potrebe učencev in delavcev šole po znanju,

–          za uresničevanje učnega načrta šole mora zagotoviti ustrezno knjižnično gradivo ter program dela,

–          na različne načine mora motivirati učence za poglabljanje in širitev pri pouku pridobljenega znanja,

–          vzgajati mora samostojnega in aktivnega uporabnika, ki bo knjižnice obiskoval in njihovo gradivo trajno uporabil.

Ena izmed glavnih nalog šolske knjižnice je motivirati učence za branje z željo, da bi ostali aktivni bralci za vse življenje.

Vsi uporabniki šolske knjižnice se morajo ravnati po knjižničnem redu!

Učenci, ko si izposojate knjige, pomislite, da knjiga ni namenjena temu, da jo boste dolgo »ujčkali« v svojem naročju ali celo pozabili na kakšni polici. Knjiga je zato, da jo prelista veliko rok,  zato  jo pravočasno vrnite v knjižnico!

Knjižno gradivo si učenci izposodijo za 14 dni z možnostjo podaljšanja. Vse knjižnično gradivo pa morajo učenci ob koncu pouka v mesecu juniju vrniti v šolsko knjižnico. Po dogovoru s knjižničarko si učenci lahko zadnje dni pouka v juniju izposodijo knjižnično gradivo za počitniško branje, ki ga prve dni v novem šolskem letu vrnejo v šolsko knjižnico.

V šolski knjižnici so računalniki, kjer lahko učenci pišejo seminarske naloge in referate.

Knjižničarki: Edica Klanjšček Schlegel in Mateja Kovačič

Dostopnost