Šolski koledar

Šolsko leto 2021/2022 se začne 1. 9. 2021 in konča 24. 6. 2022, za učence 9. razreda pa 15. 6. 2022.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

 • prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2021 do 31.1. 2022
 • drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022 (za učence devetih razredov traja drugo ocenjevalno obdobje do 15. 6. 2022)

POČITNICE 

 • Jesenske: od 25. 10. 2021 do 1. 11. 2021
 • Novoletne: od 25. 12. 2021 do 2. 1. 2022
 • Zimske: od 21. 2. 2022 do 25. 2. 2022
 • Prvomajske: od 27. 4. 2022 do 2. 5. 2022
 • Poletne: od 25. 6. 2022 do 31. 8. 2022

POUKA PROSTI DNEVI

 • 31. 10. 2021 – dan reformacije
 • 1. 11. 2021 – dan spomina na mrtve
 • 25. 12. 2021 – božič
 • 26. 12. 2021 – dan samostojnosti in enotnosti
 • 1. 1. in 2. 1. 2022  – novo leto
 • 8. 2. 2022 – slovenski kulturni praznik
 • 18. 4. 2022 –  velikonočni ponedeljek
 • 27. 4. 2022 – dan upora proti okupatorju
 • 1. 5. in 2. 5. 2022 – praznik dela
 • 25. 6. 2022 – dan državnosti

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

 • od 16. 6. 2022 do 29.  6. 2022: prvi rok za učence 9. razreda
 • od 27. 6. 2022 do 8. 7. 2022: prvi rok za učence od 1. – 8. razreda
 • od 18. 8. 2022 do 31. 8. 2022: drugi rok za učence od 1. do 9. razreda

INFORMATIVNA DNEVA NA SREDNJIH ŠOLAH 

Informativna dneva za učence 9. raz. bosta na srednjih šolah v petek, 11. februarja,  in v soboto, 12.  februarja 2022.

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. razreda:

 • slovenščina – 4. 5. 2022
 • matematika – 6. 5. 2022
 • tuji jezik (angleščina) – 10. 5. 2022

Nacionalno preverjanje znanja za učence 9. razreda:

 • slovenščina – 4. 5. 2022
 • matematika –  6. 5. 2022
 • tretji predmet (ANGLEŠČINA) –  10. 5. 2022