Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA se izvaja ob koncu 2. in 3. vzgojnega obdobja v devetletni osnovni šoli in je OBVEZNO  za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu 2. obdobja (6. razred) se preverja znanje iz matematike, slovenščine in prvega tujega jezika – angleščine.

Ob koncu 3. obdobja (9. razred) se preverja znanje iz matematike, slovenščine in predmeta, ki ga  določi minister za izobraževanje, znanost in šport septembra za vse šole –  za našo šolo je to letos ANGLEŠČINA .

Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga spričevalu 6. razreda oz. zaključnemu spričevalu 9. razreda.

POMEMBNI DATUMI

ROKI IZVEDBE NPZ:

  •  sreda,  4. maj  2022 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.
  • petek, 6. maj  2022 – NPZ iz matematike za 6. in 9. r.
  • torek, 10. maj 2022 – NPZ iz angleščine za 6. r.
  •                                       NPZ iz tretjega  predmeta (angleščina) za 9. r.

31. maj 2022– seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

31. maj  – 2. junij 2022- uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

7. junij 2022 – seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

7. – 9. junij 2022 – uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

 INFORMACIJA ZA UČENCE IN STARŠE – NPZ 2021/2022

Več o nacionalnem preverjanju znanja si lahko preberete na spletni strani REPUBLIŠKEGA IZPITNEGA CENTRA, kjer lahko ogledate in  prenesete tudi preizkuse znanja iz preteklih let.