Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo v šolskem letu 2021/22 izvajali za učence 1., 4., 5. 6. in 7. razreda. 

V šolskem letu 2021/2022 izvajamo:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  – za učence 7., 8. in 9. razreda

ŠPORT  ZA SPROSTITEV

RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL, RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, MULTIMEDIJA

ITALIJANŠČINA 1, 2, 3

GLEDALIŠKI KLUB

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ANSAMBELSKA IGRA

IZBRANI ŠPORT – nogomet

SONCE, LUNA IN ZEMLJA

DALJNOGLEDI IN PLANETI

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – za učence 4., 5. in 6. razreda

DRUG TUJI JEZIK ITALIJANŠČINA (na matični šoli in podružnični šoli)

TEHNIKA (na matični šoli)

RAČUNALNIŠTVO (na matični šoli)

in PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA za 1. razred (na matični in podružnični šoli).