Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo v šolskem letu 2021/22 izvajali za učence 1., 4., 5. 6. in 7. razreda. 

V šolskem letu 2022/2023 izvajamo:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  – za učence 7., 8. in 9. razreda

ŠPORT  ZA ZDRAVJE

ITALIJANŠČINA 1, 2, 3

ŠOLSKO NOVINARSTVO

IZBRANI ŠPORT – odbojka, gimnastika

SONCE, LUNA IN ZEMLJA

DALJNOGLEDI IN PLANETI

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3

OBDELAVA GRADIV: LES

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – za učence 4., 5. in 6. razreda

DRUG TUJI JEZIK ITALIJANŠČINA  

TEHNIKA  

RAČUNALNIŠTVO  

in PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA za 1. razred (na matični in podružnični šoli).

Dostopnost