Skoči na glavno vsebino

Jedilnik

JEDILNIK JEDILNIK Otrokom, ki imajo zdravniško predpisano dieto, se jedilnik prilagaja tako, da ne vsebuje alergenov, na katere so alergični. V primeru nepredvidenih dogodkov se jedilnik lahko spremeni. IK – izbrana kakovost Vsebina v oklepaju velja za jasli.      ...

Pouk

PREDMETNIK Predmetnik osnovne šole DRUGE OBLIKE DELA DOPOLNILNI in DODATNI POUK DODATNA STROKOVNA POMOČ

Slovenski tradicionalni zajtrk

    Projekt izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za zdravje v sodelovanjem z organizacijami kmetov, čebelarjev in živilske industrije ob strokovni podpori Inštituta za varovanje zdravja RS,...

Šolski sklad

Šolski sklad  je bil ustanovljen v šolskem letu 2008/09. Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje člani s strani staršev in trije predstavniki šole. Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev za dejavnosti in potrebe, ki niso financirane iz javnih...

Statusi

Učenci lahko uveljavljajo status učenca perspektivnega športnika, status učenca vrhunskega športnika, status učenca perspektivnega mladega umetnika in status učenca vrhunskega mladega umetnika. S pravili o prilagajanju šolskih obveznostih  šola ureja postopke za...
Dostopnost