Skoči na glavno vsebino

V skladu s Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, številka 30/2013) imajo učenec in njegovi starši pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja nacionalnega preverjanja znanja.

Dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov  vsakega učenca 6. razreda bo omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si  z učenčevo šifro (učenci so jo prejeli prvi dan pisanja NPZ) in številko EMŠO, in sicer od 7.  do 9. junija 2016.

Vpogled bodo učenci skupaj z učitelji za vse tri preverjane predmete opravili tudi v šoli.

Učitelji, ki preverjane predmete poučujejo, bodo, po vaši predhodni najavi  (v tajništvo šole, učiteljem, ki predmete poučujejo), na razpolago za morebitna vprašanja, pomisleke ali potrebna pojasnila v četrtek, 9. 6. 2016, ob 16. uri.

Dostopnost