Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2016/2017 bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. – 9. razred)

italijanščina 1, 2, 3

likovno snovanje 1, 2, 3

sodobna prehrana

šport za zdravje

šah

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

računalniška omrežja in multimedija

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4. – 6. razred):

drugi tuji jezik italijanščina (na matični šoli in na podružnici)

šport (na matični šoli)

in PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA v 1. razredu (na matični in podružnični šoli).

Pouka neobveznega izbirnega predmeta umetnost (4. – 6. razred) in drugega tujega jezika francoščine (7. – 9. razred) zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev NE BOMO izvajali.

Še DODATNO OBVESTILO učencem, ki so izbrali neobvezna izbirna predmeta drugi tuji jezik italijanščina in šport (4. – 6. razred):

DRUGI TUJI JEZIK ITALIJANŠČINA

Pouk ITALIJANŠČINE bo potekal 2 šolski uri na teden od začetka šolskega leta dalje.

Na matični šoli bo pouk potekal v dveh skupinah. Eno skupino bodo sestavljali začetniki, t.j. učenci 4. razreda (letošnji tretješolci), drugo skupino pa učenci 5. in 6. razreda (letošnji četrto in petošolci), ki so pouk italijanščine že obiskovali.

Učenci 5. in 6. razreda, ki bodo pouk italijanščine obiskovali prvič, se bodo priključili skupini začetnikov.

Učenci začetniki (4. razred in tisti učenci iz 5. razreda, ki italijanščino vpisujejo prvič), morajo nabaviti (delovni) učbenik (učbenik se uporablja več let):

GRANDI AMICI 1 – učbenik za italijanščino, založba Eli, EAN: 9788853601483

ŠPORT

Tudi predmet  ŠPORT bo potekal od začetka šolskega leta dalje. Za ta predmet se je odločilo večje število učencev, tako da bodo na matični šoli v Dornberku razdeljeni v dve skupini.

O podrobnejši organizaciji in urniku Vas bomo obvestili v začetku septembra.

Obveščamo Vas tudi, da se v šolskem letu 2016/2017 uvaja obvezni pouk PRVEGA TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE v 2. razred.

Dostopnost