Skoči na glavno vsebino
Ker v poletnih mesecih pričakujemo  vrtcu manjše število otrok, bo vrtec posloval po nekoliko drugačnem urniku, kot je veljal med šolskim letom.
V prihodnjem tednu (27. 6. 2016 – 1. 7. 2016) bosta delovali obe enoti vrtca. V vrtcu v Dornberku bodo Oranžni balončki  združeni z Rdečimi v vrtcu, zato starše prosimo, da jih ne vozijo na šolo.
Med 4.7.2016 in 15.8.2016 bo deloval vrtec v Prvačini (otroci iz Vrtca Dornberk bodo združeni z otroki iz Prvačine),
med 16. 8. 2016 in 26. 8. 2016 pa vrtec v Dornberku.
V zadnjem tednu avgusta pa bosta po ustaljenem poslovnem času delovala oba vrtca.
Poslovni čas vrtca med počitnicami je od 6.30 do 16.30.
 Uvodni roditeljski sestanek bo konec avgusta,o natančnejšem datumi bodo starši še obveščeni.

ZAČASNI IZPIS MED POLETNIMI POČITNICAMI

V poletnih mesecih lahko uveljavljate začasen izpis tisti starši, ki imate stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, in sicer za najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračunskih dni v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Začasen izpis se lahko koristi v enem ali dveh sklopih. Med začasnim izpisom starši plačate 50% dohodkovnega razreda, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Izpis ste dolžni pisno napovedati najmanj 5 delovnih dni pred prvim dnem odsotnosti, vlogo oddate v tajništvu šole. Olajšave ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1. 7. do 31. 8. oz. v avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo.

VLOGA ZA ZAČASNI IZPIS – POLETNO REZERVACIJO

 

Dostopnost