Skoči na glavno vsebino

Objavljamo seznam delovnih zvezkov in ostalih potrebščina za šolsko leto 2017/2018.

Za vse razrede velja, da imajo učenci lahko potrebščine od prejšnjega šolskega leta, če so še uporabne oz. cele. Nepopolne komplete (npr. barvice, kolaž …) dopolnite, uredite. Učenci lahko uporabijo tudi zvezke, ki niso bili v celoti porabljeni v preteklem šolskem letu.

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Izposojevalnino krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, starši ste oproščeni plačila.

DELOVNI ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Spodnji seznam velja za matično in podružnično šolo.

DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOL. L. 2017-2018

UČBENIŠKI SKLAD

UČBENIŠKI SKLAD 2017-2018

Na učbeniške komplete se naročajo vsi učenci naše šole, zato naročilnic ne dobijo več, temveč so na učbeniški sklad naročeni avtomatično s prehodom v višji razred.

Učenci pa so dolžni vestno skrbeti za izposojene učbenike ter jih ob koncu pouka v juniju nepoškodovane vrniti nazaj. V primeru, da bo vrnjen učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, boste morali starši ob koncu šolskega leta zanj v skladu z 10.  členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino!

V primeru, da učbeniškega kompleta ne želite naročiti, prosim, da to sporočite v šolsko knjižnico do srede, 14. 6. 2017.

Za dodatna pojasnila se obrnite na šolsko knjižnico.

Edica Klanjšček Schlegel, skrbnica učbeniškega sklada

 

 

Dornberk, junij 2017

Dostopnost