Skoči na glavno vsebino

Zaključen je postopek izbire obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2017/2018.

PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU

Predmet se bo izvajal za učence 1. razreda matične in podružnične šole.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. IN 6. RAZREDU

V 4., 5. in 6. razredu bomo izvajali vse tri ponujene neobvezne izbirne predmete, in sicer ITALIJANŠČINO, ŠPORT in UMETNOST.

Za italijanščino in šport se je odločilo večje število učencev, tako da bodo na matični šoli v Dornberku razdeljeni v dve skupini. Umetnost se bo izvajala v eni skupini.

Na PŠ se neobvezni izbirni predmeti zaradi premajhnega števila vpisanih učencev NE BODO izvajali.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU

V 3. triadi bomo izvajali naslednje predmete:

ITALIJANŠČINA 1, 2, 3

ŠPANŠČINA 1

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

ŠPORT ZA SPROSTITEV

RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

Pouka  drugega tujega jezika  francoščine (7. – 9. razred) zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev NE BOMO izvajali.

Obveščamo vas še, da se v šolskem letu 2017/2018 uvaja obvezni pouk PRVEGA TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE V 3. RAZREDU.

O podrobnejši organizaciji in urniku Vas bomo obvestili v začetku septembra.

 

Dostopnost