Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Izposojevalnino krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, starši ste oproščeni plačila.

Na učbeniške komplete se naročajo vsi učenci naše šole, zato naročilnic ne dobijo več, temveč so na učbeniški sklad naročeni avtomatično s prehodom v višji razred.

Učenci pa so dolžni vestno skrbeti za izposojene učbenike ter jih ob koncu pouka v juniju nepoškodovane vrniti nazaj. V primeru, da bo vrnjen učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, boste morali starši ob koncu šolskega leta zanj v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino!

Za dodatna pojasnila se obrnite na šolsko knjižnico.

Skrbnica učbeniškega sklada: Edica Klanjšček Schlegel

Dornberk, junij 2019

ŠOLSKE POTREBŠČINE 2019-20

 

Dostopnost