Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši.

Z današnjim dnem, 19. 1. 2022, začenjajo veljati nekatere spremembe, ki se nanašajo na karantene v šolstvu.

  • V primeru posamezne potrjene okužbe s SARS-CoV-2 v oddelku učenci ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega (VRK) stika v šoli.
  • Če ima učenec visokorizični kontakt izven šole (doma, v klubu ipd.) je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena).  
  • Ob potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku se izvaja vsakodnevno samotestiranje učencev in dijakov v takem oddelku za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu.
  • Vsakodnevno samotestiranje se uvede tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v šoli s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj z učenci v učilnici več kot 15 minut.
  • V primeru, da je zadnji dan predvidene 7-dnevne karantene na domu čez vikend ali dela prost dan, se zadnje samotestiranje za obdobje vsakodnevnega samotestiranja izvede prvi dan po vikendu oz. prostem dnevu. V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku, se prične novo sedemdnevno vsakodnevno samotestiranje v šoli.
  • O pojavu okužbe v oddelku in vzpostavitvi vsakodnevnega testiranja bomo starše posebej obvestili preko e pošte.
  • V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek.

IZJEME OD VSAKODNEVNEGA SAMOTESTIRANJA V PRIMERU POTRJENEGA PRIMERA IN VISOKORIZIČNEGA STIKA V ŠOLI

Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene: to pomeni,

  • da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni
  • ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni
  • ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Potrdila o HAG testih morajo biti opremljena s QR kodo, le-ta moramo na šoli preveriti s čitalcem.  

Ne glede na to se priporoča, da tudi učenci, ki izpolnjujejo izjeme od karantene  izvajajo vsakodnevno samotestiranje.

REDNO SAMOTESTIRANJE, KO NI POTRJENE OKUŽBE V ODDELKU IN VISOKORIZIČNEGA STIKA

V oddelkih, kjer ni bilo potrjene okužbe in visokorizičnega stika v šoli se še naprej izvaja samotestiranje trikrat tedensko. Izjeme od samotestiranja trikrat tedensko pa veljajo kot doslej: cepljeni ali preboleli v zadnjih šestih mesecih.

Osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT za zunanje storitve, v šoli pa se morajo še naprej samotestirati.

S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec .

Dragica Vidmar, ravnateljica

Dostopnost