Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, dragi učenci!

Pred vami  je postopek izbire obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/23.

Obvezne izbirne predmete morajo izbrati učenci, ki bodo obiskovali 7., 8. in 9. razred.

Neobvezne izbirne predmete pa, če želijo, izberejo učenci, ki bodo obiskovali 4., 5. in 6. razred ter učenci, ki bodo obiskovali 7., 8. in 9. razred.

Neobvezni izbirni predmet ANGLEŠČINA izbirajo tudi učenci 1. razreda.

Prosimo vas, da si spodaj: 

  • ogledate ponudbo obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/2023,
  • izpolnjene prijavnice naj učenci (dobijo jih v šoli) vrnejo razredniku do TORKA, 14. JUNIJA 2022. 

Prijave morate oddati  vsi učenci od 3. do 8. razreda (tudi tisti, katerih otroci v prihodnjem šolskem letu ne bodo obiskovali neobveznih izbirnih predmetov). V primeru kakršnih koli težav se obrnite na pomočnico ravnateljice IRENO HUMAR KOBAL (e naslov irena.humar-kobal@os-dornberk.si)

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 7., 8. in 9. razreda

Učencem in staršem priporočamo, da se za izbirne predmete odločijo po temeljitem premisleku in da izberejo tiste predmete, v katerih so močni in ki jih veselijo. Učenec se bo namreč v septembru, če bo želel zamenjati  izbirni predmet,  lahko vključil  le  v še  proste skupine, ki so časovno usklajene z njegovim urnikom in ne menjave ne pomenijo rušenje že oblikovanih skupin. 

Učencu izbirnih predmetov ni treba obiskovati, če že obiskuje glasbeno ali baletno šolo z javno veljavnim programom, kar bo dokazal s potrdilom o vpisu v mesecu septembru.  V tem primeru je potrebno izpolniti vlogo za oprostitev obiskovanja pouka obveznih izbirnih predmetov.

Učenci 7., 8. in 9. razreda lahko izberejo tudi neobvezni izbirni predmet, in sicer je to drugi tuji jezik, na naši šoli je to FRANCOŠČINA.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4., 5. in 6. razreda

Učenec lahko izbere eno ali dve uri izbirnih predmetov oziroma se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odloči. Če pa se zanj odloči, mora predmet v določenem šolskem letu obiskovati in je iz njega tudi ocenjen.
Izbirni predmeti so praviloma enourni, izjema je tuj jezik, ki se poučuje v obsegu 2 ur tedensko.

V 4., 5. in 6. razredu je predvideno izvajanje naslednjih neobveznih  izbirnih predmetov: drugi tuji jezik, umetnost, šport, računalništvo in tehnika.

Skupine učencev za neobvezne izbirne predmete se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo izvajal, če bo zanj prijavljenih najmanj 12 učencev. Učenec lahko izbere največ 2 uri tedensko (torej samo en jezik ali dva ostala predmeta ali en ostali predmet ali noben predmet)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (ANGLEŠČINA) ZA UČENCE 1. razreda

Dostopnost