Skoči na glavno vsebino

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci prejmejo učbenike, katere potrebujejo pri posameznem predmetu za tekoče šolsko leto.

Vsi učenci OŠ Dornberk so uporabniki učbeniškega sklada. Vsi prejmejo vse potrebne učbenike v šoli brezplačno. Stroške izposoje krije MIZŠ. Učenci morajo ob koncu šolskega leta vrniti v knjižnico očiščene, urejene in nepoškodovane učbenike.  Upravljalec  učbeniškega sklada (knjižničarka) upravlja učbeniški sklad po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

Dostopnost