Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, dragi učenci!

V četrtek, 1. septembra, šola ponovno odpira svoja vrata. Učitelji in drugi delavci šole komaj čakamo, da se šola napolni z radoživim smehom otrok. Posebej smo veseli, da v tem šolskem letu ne govorimo o zapiranju šol in da se nam vsem obeta običajno šolsko leto. Seveda bomo poskrbeli za vsa higienska priporočila in čim varnejše ter zdravo učno okolje.

Vsem skupaj želimo uspešno in sodelovanja polno novo šolsko leto 2022/23.

Kolektiv OŠ Dornberk

ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ O POTEKU PRVEGA ŠOLSKEGA DNE

POUK

Pouk za vse učence od 2. do 9. razreda začne ob 8.20. Učenci naj prihajajo v šolo čim bolj točno. Pred šolo jih bodo počakali razredniki in jih pospremili v matične učilnice.

Pouk bo na prvi šolski dan (na matični in podružnični šoli) potekal za učence od 1. do 4. razreda do 12. ure, za učence od 5. do 9. razreda pa do 12.50.  Redna avtobusna linija za učence iz Prvačine je ob 13.19. Izjema so učenci 1. razreda, ki pridejo v šolo v dogovoru z razredničarkami. Sprejem za prvošolce bo ob 9. uri na matični šoli, ob 10. uri pa na podružnici.

Prvo šolsko uro bodo imeli vsi razredi razredno uro, nato pa pouk. Izbirnih predmetov na prvi šolski dan še NE BO.

Urnik za prvi šolski dan in vse naslednje dni je dostopen na spletni strani šole. Do njega lahko dostopate tudi TUKAJ.

PREVOZI

ŠOLSKI KOMBI bo na prvi šolski dan vozil po lanskem voznem redu (za 1. šolsko uro), in sicer:

7.12 GRADIŠČE

PREVOZ NA PODRUŽNIČNO ŠOLO PRVAČINA

       7.20 ob glavni cesti

       7.30 vzporednica z glavno cesto

       7.37 ob glavni cesti

PREVOZ NA MATIČNO ŠOLO DORNBERK

7.43 TABOR

7.45 STESKE

7.50 SAKSID

8.00 BUDIHNI

8.05 DRAGA

8.10 BRDO

AVTOBUS bo na prvi šolski dan iz Prvačine odpeljal ob 8.09 izpred Kulturnega doma. Če bo potrebno, bo avtobus peljal dvakrat. Od 2. 9. pa bosta iz Prvačine peljala dva avtobusa, in sicer ob 7.19 ter 8.09.

PREHRANA

Malica in kosilo bosta organizirana že na prvi šolski dan. V primeru, da učenci ne bodo jedli kosila, je potrebna odjava, in sicer najkasneje do četrtka, 1. 9. 2022, do 8. ure zjutraj.

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Jutranjega varstva na prvi šolski dan ne bo, organizirano bo le varstvo vozačev, ki se vozijo s kombijem.

Podaljšano bivanje bo potekalo po urniku.

RAZREDNIKI IN ODDELKI NA MATIČNI ŠOLI

1. a KLARA MILANIČ, MATEJA HOČEVAR

2. a MAJA ROGELJA

3. a NATAŠA ŠINIGOJ

4. a ELENA BOLJE

4. b INGRID JUG

5. a ADRIJANA ČERMELJ

5. b ŽIVA JAMŠEK

6. a ANA CANZUTTI

6. b BORUT FIORELLI

7. a MATEJA SKOČIR

7. b MAJA SEVER

8. a ALEŠ VODOPIVEC

8. b IRENA ČEBRON

9. a SIMON GERBEC

9. b PETRA GABRIEL

RAZREDNIKI IN ODDELKI NA PODRUŽNIČNI ŠOLI

1. b MONIKA MIHELJ KALIN, ANDREJKA TURŠIČ

2. b HELENA VODOPIVEC

3. b SAŠA MIHELJ

HIGIENSKI UKREPI, POVEZANI S COVIDOM, OB PRIČETKU POUKA

V šoli skrbimo za higienske ukrepe, ki vključujejo higieno rok in kašlja.

Med poukom prezračujemo učilnice in druge prostore.

Maske niso obvezne, spoštujemo pa učence in zaposlene, ki se zaradi preventivnih razlogov odločijo, da bodo masko uporabljali.

V primeru simptomov, ki so značilni za Covid, učenci opravijo samotestiranje v domačem okolju.

V primeru pozitivnega rezultata testa starši obvestijo pediatra in se dogovorijo za opravljanje potrditvenega testa na zunanji točki za testiranje.

V primeru, da je potrditveni test pozitiven na Covid, starši obvestijo razrednika, šola nato obvesti starše učencev, ki so bili v stiku z obolelim učencem.

Vsakemu učencu pripada 10 testov za samotestiranje na mesec, ki jih zagotavlja Ministrstvo za zdravje, starši pa jih lahko dvignete v lekarnah na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja.

V primeru spremenjenih okoliščin vas bomo obvestili na ustaljen način preko e-pošte in spletne strani.

Dostopnost