Skoči na glavno vsebino

Z letošnjim letom smo kot šola na seznamu upravičencev, katerim je mogoče nameniti del dohodnine. Davčni zavezanec lahko enemu ali več upravičencem s seznama nameni do 1% odmerjene dohodnine. Posameznemu šolsko-vrtčevskemu skladu lahko nameni največ 0,3 % odmerjene dohodnine.

Rok za oddajo zahtevka za namenitev dela dohodnine je 31. 12. tekočega leta. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katerega se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki ali osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Spodaj prilagamo povezavo do spletne strani e-davki, kjer se lahko odda vlogo.

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Upravni odbor šolsko-vrtčevskega sklada OŠ Dornberk

Dostopnost