Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti za šol. l. 2015/16

V šolskem letu 2015/2016 bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (za 7., 8. in 9. razred):

Italijanščina 1, 2, 3

Izbrani šport: nogomet

Izbrani šport: košarka

Šport za sprostitev

Likovno snovanje 1, 2, 3

Urejanje besedil

Računalniška omrežja

Vzgoja za medije: televizija

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (za 4. in 5. razred):

drugi tuj jezik italijanščina (na matični šoli)

šport (na matični in podružnični šoli)

in PRVI TUJ JEZIK ANGLEŠČINA za 1. razred (na matični in podružnični šoli).

Dostopnost