Skoči na glavno vsebino

Projekti

V šolskem letu 2013/2014 bomo izvajali oziroma se bomo vključili v naslednje projekte /dejavnosti:       

 • LOT,
 • Rastem s knjigo,
 • Evropska vas,
 • Popri,
 • Simbioza@e-pismena Slovenija,
 • Modri Jan,
 • We are the planet,
 • Naša mala knjižnica, 
 • Bralni nahrbtnik – biserna čebelica,
 • Turizmu pomaga lastna glava,
 • Obnovljivi viri energije v Primorskih občinah (OVE)
 • Samoevalvacija,
 • Oblikovanje osebnosti, 
 • preventivni program Deset korakov do boljše samopodobe,
 • Preventivne dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti,
 • Šolska in vrstniška mediacija ter usposabljanje učencev za vrstniško mediacijo,
 • delavnice Učimo se učiti,
 • Program karirerne orientacije,
 • Bralne delavnice,
 • decembrska dobrodelna akcija. 

 *Strokovni delavci šole se lahko v dogovoru z vodstvom dogovorijo za vključitev v posamezne projekte tudi med šolskim letom.

 

 

Izvajali bomo še:

• športni program Zlati sonček za učence 1., 2. in 3. razreda,
• športni program Krpan za učence 4. in 5. razreda,
• športni program Športna značka za učence 7., 8. in 9. razreda,
• tečaj plavanja za učence 3. razreda,
• akcijo Tekmovanje za čiste zobe,
• kolesarski izpit za učence 5. razreda,
• zbiranje odpadnega papirja, tonerjev, kartuš,
• sodelovanje s starejšimi občani in organizacijami ter Domom upokojencev Gradišče.

 

 

 

 

Dostopnost